31/10/2013

Đề xuất quy định về đào tạo đại học chất lượng cao

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. 

 

Theo dự thảo, ngành đào tạo chất lượng cao được lựa chọn để triển khai thực hiện là ngành đang đào tạo đại trà, thế mạnh của cơ sở đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo của số đông người học; được lựa chọn dựa trên cơ sở khảo sát nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình chất lượng cao sẽ được phát triển trên cơ sở phân tích, so sánh giữa chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo đang được áp dụng ở một trường đại học tiên tiến trên thế giới, được kiểm định bởi tổ chức kiểm định giáo dục của nước đó hoặc quốc tế (chương trình đào tạo tham khảo) để tiếp thu, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp giảng dạy, cách thức đánh giá, tổ chức và quản lý đào tạo phù hợp với điều kiện của Việt Nam; giữ nguyên các môn Lí luận chính trị, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành.

Đào tạo theo học chế tín chỉ, giảng viên nước ngoài giảng dạy 

Theo dự thảo, tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao phải đảm bảo áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, tăng cường rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn.

Trong đó, có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành, chuyên ngành được dạy bằng ngôn ngữ của chương trình đào tạo tham khảo, trong đó có ít nhất 50% số tín chỉ do giảng viên nước ngoài đảm nhiệm (trừ các ngành đào tạo đặc thù của Việt Nam).

Bên cạnh đó, hằng năm tổ chức đào tạo chương trình chất lượng cao phải tổ chức cho sinh viên khảo sát, thực hành, tham quan hoặc thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong và ngoài nước theo kế hoạch; mời cán bộ, chuyên gia từ các cơ quan, doanh nghiệp tham gia giảng dạy chuyên đề, nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, nói chuyện chuyên đề, cập nhật thông tin, phát triển nghề nghiệp.

Về quy mô lớp học, phải đảm bảo lớp học dạy lí thuyết không quá 50 sinh viên/lớp; thảo luận không quá 25 sinh viên/lớp; thực hành không quá 15 sinh viên/lớp; thực tập tại phòng thí nghiệm không quá 5 sinh viên/nhóm.

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 

Theo dự thảo, sau mỗi học phần, cơ sở đào tạo phải tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về nội dung học tập, hoạt động, phương pháp giảng dạy của giảng viên và công tác quản lý, phục vụ của cơ sở đào tạo; bộ môn hoặc khoa phải có ý kiến phản hồi về những ý kiến đánh giá của sinh viên.

Sinh viên chương trình chất lượng cao không đạt kết quả học tập theo quy định của cơ sở đào tạo đối với chương trình chất lượng cao thì có thể bị học lại, thôi học hoặc được chuyển về lớp chương trình đào tạo đại trà.

Ngược lại, sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại trà nếu có nhu cầu và đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của chương trình chất lượng cao cũng có thể được cơ sở đào tạo xem xét tiếp nhận vào lớp chương trình chất lượng cao.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao được cấp bằng tốt nghiệp. Ngoài các nội dung ghi trên văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo sẽ đưa thêm cụm từ “Chương trình đào tạo chất lượng cao” vào văn bằng và bảng điểm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

 

Theo Chinhphu

 

 

 

 

Bình luận