29/08/2014

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ – Khó khăn & thách thức

Học chế tín chỉ ra đời ở Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ 19, sau đó lan rộng và được áp dụng ra nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Vì những ưu điểm của nó phù hợp với quan điểm đổi mới giáo dục nên Việt Nam đã chủ trương triển khai áp dụng học chế tín chỉ trong hệ thống các trường Đại học, cao đẳng. Loại hình đào tạo mới này đã được áp dụng tại các cơ sở đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng, bước đầu được ứng dụng, dần thay thế cho mô hình đào tạo niên chế trước đây.

anhchuyende (3)

Với các ưu điểm nổi bật đề cao vai trò tự nghiên cứu và học tập của sinh viên, giúp tiết kiệm chi phí đồng thời tạo nên thước đo chất lượng đầu ra theo nhu cầu nguồn nhân lực của thực tế xã hội, thể hiện rõ sự đổi mới và hội nhập của giáo dục Việt Nam nói chung và đào tạo lĩnh vực ngành Xây dựng nói riêng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, công tác đào tạo kiến trúc sư đã cơ bản được đổi mới từng bước. Bên cạnh những thành công bước đầu đáng ghi nhận, giai đoạn chuyển đổi cũng phản ánh nhiều thách thức và khó khăn.

Xác định thực hiện thành công mô hình đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong đào tạo kiến trúc sư là mục tiêu kiên quyết thực hiện, chắc chắn rất cần một định hướng ứng dụng bài bản và tổng thể cho giai đoạn chuyển đổi hiện nay, trong đó tận dụng các ưu thế của mô hình đào tạo tiên tiến, sử dụng tốt các nguồn lực, coi trọng các giá trị đặc thù đào tạo chung và chuyên ngành riêng ở Việt Nam.

Để phản ánh vấn đề trên, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chuyên đề: “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ – Khó khăn & Thách thức”.

 

                                             Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Bình luận