02/07/2014

Chuyên đề: Đổi mới đào tạo KTS

Trong những năm gần đây, công tác đào tạo kiến trúc sư tại các trường đại học luôn được coi là khâu then chốt, góp phần tạo dựng nên lực lượng kiến trúc sư đông đảo và dồi dào, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường và xã hội.

Không thể phủ nhận những kết quả đáng khích lệ mà các đơn vị đào tạo KTS đã đạt được, cũng như những cố gắng vượt bậc mà đội ngũ những nhà giáo đã vượt qua để có thể đào tạo nên những lớp kiến trúc sư mới cho xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, cũng vẫn còn tồn tại những bất cập trong công tác đào tạo KTS tại Việt Nam mà các đơn vị đào tạo, giới KTS và những người làm nghề luôn trăn trở để có thể đào tạo nên những lớp KTS mới có chuyên môn cao, bản lĩnh nghề nghiệp vượt trội, đáp ứng và cạnh tranh được với các KTS trong khu vực và trên quốc tế.

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số này xin giới thiệu cùng bạn đọc chuyên đề : “ĐỔI MỚI ĐÀO TẠỌ KIẾN TRÚC SƯ“ như một đóng góp tâm huyết giải quyết vấn đề này.

 

Bình luận