08/08/2020

Cần có KTS trong vai trò thiết kế nhà ở nông thôn mới

(Tạp chí KTVN) – Lâu nay kiến trúc nông thôn thuộc nhóm kiến trúc không có KTS. Người dân tự thiết kế tự xây, thiếu sự định hướng, quản lý có hiệu quả của nhà nước trở thành một thứ kiến trúc chiết chung và hổ lốn. Do quá trình bùng nổ dân số, áp lực của đô thị hóa trở lại với nông thôn, nhân khẩu nông thôn tăng lên và diện tích đất ở bị thu hẹp lại, nhà ở cũng có xu hướng chia nhỏ lại. Đây cũng là một đặc thù mới cần tính đến trong thiết kế nhà ở nông thôn mới thời gian tới.

Nhà cộng đồng Nậm Đăm - Công ty 1+1>2

Nhà cộng đồng Nậm Đăm – Công ty 1+1>2

Muốn một nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc, chắc chắn không thể xây dựng nhà ở nông thôn nhái lại kiểu nhà lô phố thịnh hành ở các đô thị hiện nay. Cũng không thể có môt mẫu số chung về mô hình nhà ở cho tất cả các nhà ở nông thôn và vùng mới. Để thực hiện thành công một mô hình nhà ở nông thôn kiểu mới cần đạt được tính đồng bộ, bắt đầu chính từ khâu quy hoạch. Tùy từng cụ thể tại từng địa phương, vùng miền với các yếu tố kinh tế, xã hội, tập quán, hiện trạng thực tế để xác định được quy mô, diện tích xây dựng hợp lý, ngôn ngữ kiến trúc riêng. Cần quy hoạch và xây dựng đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật, dịch vụ, quy hoạch cảnh quan song song với áp dụng các chế tài quản lý kiến trúc nông thôn.

Thiết kế nhà ở nông thôn mới cần mang tính phổ cập đại chúng trên nguyên tắc xây mới phải kế thừa cái cũ để có được những công trình hiện đại những kế thừa được cái nguyên tắc lối sống kiến trúc đã có như lợi thế cơ bản về bố trí công năng, sử dụng vật liệu địa phương, thông gió vi khí hậu. Quy đất hẹp, diện tích đất bị thu hẹp nên hướng đến sử dụng nhà ở có tầng cao từ 2-3 tầng. Kế thừa các yếu tố xanh trong nhà ở nông thôn trước đây như nhà có riêng có một hệ sinh thái tự điều chỉnh là khá cân bằng.

Để làm thành công một mô hình nhà ở nông thôn mới, trong các giai đoạn tới Nhà nước cần chọn ra các mô hình thí điểm theo các nhóm cải tạo, xây mới, hoặc kết hợp, để người dân nông thôn với thói quen tự học hỏi sẽ có cơ hội tham khảo và làm theo. Đồng thời, ban hành kèm theo các thông tư nghị định, chế tài quản lý và hướng dẫn để các thiết kế đi được vào cuộc sống. Đây là quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không thể chỉ làm một lần. Thị trường kiến trúc nông thôn thực sự thiếu nguồn lực để huy động sự vào cuộc của KTS.

Nhà nước cần hỗ trợ chọn ra những văn phòng kiến trúc tâm huyết dám dấn thân vì nông thôn, đồng thời hỗ trợ một phần nhỏ thiết kế phí hoặc đảm bảo KTS đươc thiết kế và được xây tại thực địa với các cụm điển hình. Tôi tin rằng, sẽ có rất nhiều các KTS tâm huyết dám dấn thân và bỏ qua các lợi ích nhỏ về kinh tế để đóng góp cho sự phát triển nông thôn mới. Hơn thế, cần có sự vào cuộc không chỉ có ngành kiến trúc mà phải của toàn xã hội để chứng minh lợi ích trước mắt và lâu dài cho người dân, trong đó vai trò tiên phong là chính KTS./.

KTS Hoàng Thúc Hào

Bình luận

Mẹo vặt | Mẹo nấu ăn | Mẹo vặt công nghệ | Mẹo vặt gia đình | Mẹo vặt cuộc sống | Mẹo du lịch