Hoạt động thể thao tại Viện Kiến Trúc

123

Hội khoẻ Bộ Xây Dựng

traogiai5

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

traogiai1

Hội khoẻ cơ quan Bộ Xây Dựng – Môn Quần vợt mở rộng

tongket3

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

tongket2

Tổng kết hội khoẻ năm 2014

Bình luận

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21